Ζητούνται αντιπρόσωποι για το προϊόν ECOSOL. Ενημερωθείτε
:: Αρχική » Η Εταιρία » Σεμινάρια

Σεμινάρια

Εκπαίδευση προσωπικού

Το προσωπικό των εταιρειών που διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά ή που εργάζονται σε τέτοιους χώρους οφείλει να είναι εκπαιδευμένο στους κανόνες υγιεινής ανάλογα με την θέση του στην επιχείρηση.Εκπαίδευση επιπέδου Α:
Περιλαμβάνει το προσωπικό που ασχολείται έμμεσα με τρόφιμα: Σερβιτόρους, προσωπικό μπαρ, προσωπικό ταμειακής μηχανής, προσωπικό διανομής τροφίμων και ποτών, υπεύθυνους καθαριότητας κλπ. Αντικείμενο εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής.

Εκπαίδευση επιπέδου Β:
Περιλαμβάνει το προσωπικό που ασχολείται άμεσα με τα τρόφιμα : Επιχειρηματίες, μάγειρες, ψήστες. Αντικείμενο εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής και οι κανόνες στο σχεδιασμό του κτιρίου και του εξοπλισμού, την αποθήκευση των τροφίμων κλπ.

Σεμινάρια
Σεμινάρια
Σεμινάρια
Σεμινάρια
Σεμινάρια