Σεμινάρια

Εκπαίδευση Προσωπικού

Το προσωπικό των εταιρειών που διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά ή που εργάζονται σε τέτοιους χώρους οφείλει να είναι εκπαιδευμένο στους κανόνες υγιεινής ανάλογα με την θέση του στην επιχείρηση.

Το ΗΑCCP είναι υποχρεωτικό με βάση την οδηγία 93/43 ΕΟΚ η οποία αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 5, Κανονισμός 852/2004 (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967, ΦΕΚ2718 08.10.2012). Είναι νομική και ηθική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουνμεταποιούνπαράγουνσυσκευάζουναποθηκεύουνμεταφέρουνδιανέμουν και προσφέρουν προς  πώληση τρόφιμα και ποτά.

Χωρίζονται σε δύο διακριτά επίπεδα

Εκπαίδευση επιπέδου Α

Περιλαμβάνει το προσωπικό που ασχολείται έμμεσα με τρόφιμα: Σερβιτόρους, προσωπικό μπαρ, προσωπικό ταμειακής μηχανής, προσωπικό διανομής τροφίμων και ποτών, υπεύθυνους καθαριότητας κλπΑντικείμενο εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής.

Εκπαίδευση επιπέδου B

Περιλαμβάνει το προσωπικό που ασχολείται άμεσα με τα τρόφιμα : Επιχειρηματίες, μάγειρες, ψήστες. Αντικείμενο εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου είναι οι βασικοί κανόνες υγιεινής και οι κανόνες στο σχεδιασμό του κτιρίου και του εξοπλισμού, την αποθήκευση των τροφίμων κλπ.